1024 Bit Upphör

Från December 2013

Certifikatsutfärdaren / Webbläsare Forum har bestämt att Certifikatsutfärdare ska sluta stödja alla SSL certifikat under 2048 bit senast i slutet av December 2013.

Replace Your 1024 Bit SSL With Trustico®

Kunder med SSL certifikat som gäller till 2014 eller senare måste ersätta och uppgradera alla SSL Certifikat under 2048 bit med 2048 bit RSA / DSA eller 256 bit EGG certifikat vid Oktober 1, 2013.

Alla existerande SSL certifikat med en key längd på under 2048 bit kommer att dras in under 2014.

Kunder med SSL certifikat med en RSA key längd på under 2048 bit som går ut i 2013 måste förnyas genom att generera ett nytt Certificate Signing Request (CSR) på 2048 bit eller högre före eller vid förnyelsen.

Har Du Ersätter Ditt SSL Certifikat

Om ditt SSL certifikat går ut år 2013 eller inom de närmsta 90 dagarna rekommenderar vi att använda våra alternativ för förnyelse, du kommer då inte att förlora din kvarvarande giltighet. Förnya Ditt SSL certifikat Idag

Om det inte är dags att förnya ditt SSL certifikat eller om det går ut under 2014, kan du skicka in en ny förfrågan för att ersätta ditt SSL certifikat helt utan extra kostnad genom området Mitt Konto på vår hemsida. Ditt SSL certifikat kommer att uppgraderas till 2048 bit och återutsändas med den giltighet som fanns kvar.

Om du väljer att uppgradera till 2048 bit måste du antingen ersätta ditt SSL certifikat genom området Mitt Konto på vår hemsida eller förnya via vårt automatiserade beställningssystem. I händelse av att du skickar in en ny betald beställning (inte förnyelse) genom vårt automatiserade beställningssystem kommer du att behöva betala för ditt nya SSL certifikat.

Låt Oss Ersätta Ditt SSL Certifikat Åt Dig - Vi Gör Allt

Om du skulle vilja att vi hanterar ersättningen åt dig behöver du helt enkelt skicka in en förfrågan. Vi kommer att få ditt SSL certifikat återutfärdat utan extra kostnad och guida dig igenom hela ersättnings processen. För att komma igång, var vänlig besök vår Kontakta Oss sida och skicka in din förfrågan. Skicka in ditt domännamn eller ordernummer och vi kommer att ersätta dig genom att utfärda ett nytt SSL certifikat.