Kedjade SSL Certifikat

Köp Endast Från En Pålitlig Leverantör

När man ansluter till en hemsida genom SSL, bestämmer besökarens webbläsare ifall den ska lita på SSL certifikatet baserat på vilket Certifikatsutfärdare (CA) som har utfärdad det befintliga SSL certifikatet. För att bestämma detta, ser webbläsare på dess interna lista över pålitliga Certifikatsutfärdare (CAs). Dessa adderas till webbläsaren av webbläsarens upphovsman (till exempel Microsoft, Netscape och Mozilla).

Technical Information Support

De flesta SSL certifikat utfärdas av Certifikatsutfärdare (CAs) som äger och använder sin egen Trusted Root CA certifikat. Vi utfärdar endast SSL certifikat av pålitliga Certifikatsutfärdare (CAs) - detta innebär att de redan har lagts till i webbläsaren av webbläsarens upphovsman och anses vara pålitliga. Vissa nya SSL certifikat (såsom Extended Validation (EV) SSL Certifikat) kan innehålla ett kedjat certifikat, men vi erbjuder endast kedjade certifikat där Certifikatsutfärdaren äger roten som är sammankopplat med denna.

Vissa Företag Utfärdar Undermåliga SSL Certifikat

Vissa Certifikatsutfärdare (CAs) har inte ett pålitligt rot certifikat närvarande i hemsidor, eller använder inte den rot som de äger, och använder en Kedjad Rot för att får deras SSL Certifikat att bli pålitliga. I grund och botten utfärdar en Certifikatsutfärdare (CA) med ett pålitlig rot certifikat, ett kedjat certifikat vilket innehåller samma igenkänning hos webbläsaren som ett pålitligt Rot CA. Dessa SSL certifikat är inte kända som kedjade Rot certifikat och kan nu användas av Certifikatsutfärdaren.

Ett Direkt Förhållande Är Ett Tecken På Stabilitet & Pålitlighet

När en Certifikatsutfärdare (CA) har och använder sitt egen pålitliga rot certifikat som redan är närvarande i webbläsare, är det ett tydligt tecken på att de är en etablerad, stabil och trovärdig organisation som har ett långt förhållande med upphovsmännen till webbläsarna (till exempel Microsoft, Mozilla och Netscape) för att de har inkluderat deras pålitliga rot certifikat. På grund av detta, anses dessa Certifikatsutfärdare vara avsevärt mycket mer trovärdiga och stabila än Certifikatsutfärdare som använder sig av kedjade rot certifikat och som inte har ett direkt förhållande med webbläsarnas upphovsmän, eller som inte använder sitt eget rot certifikat för att utfärda SSL certifikat.

Du kan se vilka Certifikatsutfärdare som har och använder sitt eget rot certifikat genom att läsa listan i din webbläsare. Vi rekommenderar inte att använda ett SSL certifikat från en leverantör som inte har ett direkt förhållande med webbläsarens upphovsman.