Code Signing Certifikat

Skydda Din Applikation

Code Signing certifikat skydda din kund, ditt märke och din intellektuella egendom genom att göra dina applikationer identifierbara och svårare att förfalska eller skada med en tids-stämplad digital signatur.

SSL Code Signing

Digital Förminsking

Digital signering av mjukvara, macros, drivrutiner, firmware bilder, virus, konfigurerade filer. En digital signatur skyddar leveranser över internet.

Code Signing Certificates skapar en digital ”förminskning” som visar kunder det företags identitet som är ansvarigt för koden och bekräftar att den inte har ändrats sedan signaturen applicerades. I traditionell försäljning av mjukvara, kan en köpare bekräfta applikationens ursprung och integritet genom att undersöka paketeringen. Kunder laddar allt oftare ner applikationer online, installerar plug-ins och add-ins och interagerar med sofistikerade webb-baserade applikationer. De riskerar att äventyra sin säkerhet och funktionaliteten av existerande system om de råkar ladda ned farlig mjukvara eller felaktig kod.

Skydda Din Intellektuella Egendom

Code Signing certifikat skyddar ditt märke och din intellektuella egendom genom att identifiera applikationer och göra det svårare att förfalska eller skada dessa genom en digital signatur.

Code Signing är baserat på Public Key kryptografi. En utvecklare eller författare av mjukvara använder en Private Key för att lägga till en digital signatur till kod eller övrigt innehåll. Plattformar för mjukvara och applikationer använder en Public Key för att avkoda signaturen när informationen laddas ned och jämför den information som användes för att signera applikationen mot det i den nedladdade applikationen.

Signerad kod från en pålitlig källa kan automatiskt accepteras eller så kan en säkerhetsvarning kan kräva att användaren läser signaturinformationen och bestämmer huruvida denna kan lita på koden.