My Credential™ För Adobe®

Signera PDF Dokument

My Credential™ För Adobe® ändrar sättet som företag använder och litar på elektronisk information. Det låter författare skapa ett Adobe® Portable Document Format (PDF) dokument som tydligt visar mottagaren att författarens identitet blivit bekräftad av en pålitlig organisation och att dokumentet inte har ändrats.

Trustico® Adobe Document Signing

My Credential™ för Adobe® låter individer publicera och digitalt signera PDF dokument varsomhelst, närsomhelst med ett digitalt certifikat förvarat. My Credential™ för Adobe® ger Certified Document Solutions (CDS) certifikat för att upprätthålla ständig certifikaten av Adobe® PDF filer när de öppnas med Adobe® Reader. Denna lösning låter företag och individer genomföra säkra och pålitliga utbyten av dokument.

Dokuments Integritet - Enkelt och Problemfritt

Tillsammans har Adobe® och GeoTrust® utvecklat en revolutionär lösning för skydd av dokument. My Credential™ för Adobe® är den första gången man allmänt infört Public Key teknologi för dokuments verifikation och eftersom att det är inbäddat i existerande Adobe® applikationer, är det sannerligen problemfritt och enkelt.

My Credential™ för Adobe låter författare verifiera alla Adobe® PDF dokument. När mottagaren öppnar dokumentet i Adobe® Reader, verifieras dokumentet direkt. Ett meddelande bekräftar författarens identitet (PDF signatur) och dokumentets integritet.

My Credential™ för Adobe® finn tillgängligt för antingen individer eller företagsavdelningar eller organisationer.

Lösningar Baserade På Skrivbordet - USB Token

USB Token är designad för låga eller medelstora volymer av signering genom Adobe® Acrobat. En FIPS 140-1 level 2 USB kryptografisk token utfärdas till en individ (Sara Svensson) eller en avdelning (Företag ABC, HR).

Deras token, som håller den verifierade författarens CDS certifikat, måste installeras i den signerande personens USB port, och varje PDF dokument signeras individuellt, genom en säker tvåfaktors-process (token + lösenord).

Applikationer För Certified Document Services

Behovet av att certifiera dokument är starkare än någonsin i dagens elektroniska företagsmiljö. Att kunna signera digitalt gör att viktiga dokument och information kan skickas inom och utanför ett företag, med en försäkran om att informationen är exakt så som den bör vara när den anländer.

My Credential™ För Adobe® är en perfekt lösning för alla företag som behöver stark verifikation av sina Adobe® dokument, inklusive:

Finansiella tjänster som drivs genom höga transaktionsvärden, företagsvärldens konservativa natur och måste anpassa sig efter statens regleringar som till exempel Sarbanes-Oxley.

Utbildande institutioner som vill skicka ut protokoll och betyg, och spara kostnaden av pappersarbete.

Sjukvårdsinstitutioner som måste ta hand om känslig information och anpassa sig till HIPAA regleringar.

Produktionsbolag som måste minska kostnader genom att effektivisera företagets arbetsbörda och ersätta papperstransaktioner med elektroniska.

Statliga institutioner som måste minska på användningen av papper och effektivisera mötet med individen.

Övriga användningsområden för Certified Document Services inkluderar att sända ut försäljningsstatistik, rapporter, beslut, pressmeddelanden, kontrakt och övriga generella dokument som måste verifieras som legitima.

Den Högsta Tillgängliga Nivån Av Dokumentskydd

Certifierade dokument särskiljer sig från dokument signerade med en standard digital signatur. Trots att Adobe® Acrobat låter författare signera PDF-dokument med alla x.509 v3 digitala certifikat, är det inte samma sak som att signera ett PDF-dokument med ett Certified Document Services (CDS) certifikat som utfärdats av GeoTrust® (My Credential™ för Adobe®). Ett CDS certifikat signeras av ”GeoTrust® för Adobe® Certifikatsutfärdare (CA)” som har utfärdats av Adobe®s trusted root och är inbäddat i Adobe® Reader och Acrobat, versioner 6.0 och högre.

Inblandade parter behöver inte bestämma själva ifall det utfärdade CA är pålitligt eftersom Acrobat applikationen automatiskt verifierar certifikatets legitimitet och visar upp ett meddelande till parten att signaturen och/eller innehållet har bekräftats. Dessutom innebär CDS signering den högsta nivån av dokuments integritet och verifikation eftersom användarens eller avdelningens digitala detaljer måste förvaras på en kryptografisk plattform med mjukvara och de måste utfärdas av en WebTrust certifierad certifikatsutfärdare som följer strikta regler.

Hur My Credential™ För Adobe® Fungerar

Individer, företag och organisationer som är intresserade av att skapa certifierade dokument kommer att behöva beställa My Credential™ för Adobe®, och få sin identitetsinformation bekräftad och ta emot ett digitalt certifikat som kan användas i Adobe® Acrobat för att skapa certifierade PDF dokument.

Mottagare av dokumenten använder gratistjänsten Adobe® Reader 6.0+ för att automatiskt verifiera dokument utan någon extra mjukvara eller konfiguration. Parten klickar helt enkelt på signaturfältet inuti dokumentet och får då tillgång till en statusrapport som visar ifall dokumentet är certifierat och ifall något har ändrats. Signaturens detaljer, som certifikatets detaljer, den signerandes kontaktinformation och verifikations metod, kan även läsas.

Övriga Resurser

Följande dokument och länkar ger dig mer information om My Credential™ för Adobe®.