Symantec® Secure Site Pro + EV

Information om ditt ej längre förekommande SSL Certifikat

Det är viktigt att ett SSL Certifikat uppfyller sitt avsedda syfte. Under 2017 blev Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat misstrott av Google Chrome och andra webbläsarleverantörer, vilket innebär att de inte längre kunde inge den höga nivå av tillförlitlighet som åberopas. Det är nu dags att ersätta ditt Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat.

Distrusted Symantec® Image

En alternativ produkt är tillgänglig - produkten har avskrivits

Vi är stolta över att kunna erbjuda enastående service och ett stort utbud av produkter. Leverans av en produkt kan dock bli störd på grund av hinder utanför vår kontroll. Denna produkt finns inte längre att köpa. Goda nyheter! Det finns en alternativ produkt.

Mer Information

Trustico® stödjer inte längre Symantec® Secure Site Pro + EV misstrodda SSL Certifikat. För att säkerställa att din webbsidas höga säkerhetsnivå upprätthålls, så rekommenderar vi alla påverkade kunder att installera ett alternativt SSL Certifikat. Trustico® erbjuder fritt utbyte för alla befintliga innehavare av misstrodda Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat. Om du behöver brådskande assistans, vänligen ring 040 688 7675 för att prata med en kundtjänstmedarbetare.

Det är fritt att ersätta Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat

Till följd av misstron mot sitt SSL Certifikat köpte Symantec® en andel av DigiCert® Certificate Authority. DigiCert® avslutade därefter vårt partnerskap, vilket innebär att alla påverkade kunder måste ersätta sitt misstrodda SSL Certifikat så snart som möjligt. Men du kan vara säker på att alla kunder som påverkats av misstron av deras Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat är berättigade till ett fritt utbyte. Trustico® tar inte ut en avgift eller kräver någon typ av betalning när de byter ut misstrodda Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat.

Vi är oförmögna att lita på Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat

Trustico® var bland de största partnerna till Symantec®, vilket innebär att misstroendet av varumärket Symantec® har kommit med stora kostnader och störningar. Kunder har ställt många frågor avseende misstron av deras Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat och efterföljande väntade fel och störningar för deras webbsidebesökare. Dessvärre svarade inte Symantec® på våra förfrågningar om specifika svar, fastän de fortsätter att erbjuda nyutgivna produkter under DigiCert® Certificate Authority. Trustico® ansåg att de var i en position där de inte kunde lita på det erbjudande som tillhandahållits av DigiCert® och upphörde därefter att sälja Symantec® Secure Site Pro + EV SSL Certifikat från den 9 februari 2018.

Vi bytte ej ut produkter för våra kunder genom att använda tvivelaktiga metoder

Före upphörandet av vårt partnerskap, initierat av DigiCert® den 26 februari 2018, så erbjöd Symantec® betalningslättnad i syfte att byta ut misstrodda SSL Certifikat. Innan det, i juni 2017, finansierade Symantec® utveckling av ett system varigenom Trustico® skulle byta ut misstrodda SSL Certifikat i bulk – för ändamålet att återutge order utan behov av kundinteraktion.

Symantec® godkände översikten som beskriver processen som innefattar borttagning av en befintlig privat nyckel och den efterföljande genereringen av en ny privat nyckel i syfte att lämna in ersättningsorder i bulk. Efter eftertanke valde Trustico® slutligen att inte fortskrida med användningen av systemet för dess avsedda syfte. Det avslöjades senare att genereringen och lagringen av privata nycklar bedömdes vara en misstroende praxis i branschen.

Symantec® uppgav inte vid något tillfälle att det var finansieringsutveckling som kunde ha resulterat i att Trustico® hade utfört ett tvivelaktigt agerande. Trustico® har vidtagit åtgärder för att säkerställa att det inte genererar eller lagrar privata nycklar med användning av sådana metoder.

Det låter vettigt! Köp Trustico® SSL Certifikat

Vår prissättningsstruktur för Trustico® produkter ligger en bra bit under det rekommenderade försäljningspriset. Köp för flera år så kommer kostnaden för din Trustico® produkt att visa sig ha ett utmärkt värde och om du hittat ett bättre pris hos en konkurrent så matchar vi det. Ta reda på mer

Trustico® Produkter Våra Priser För Återförsäljare Priser USD Våra Försäljningspriser Swedish Krona Förnya Beställ
Trustico® Single Site $19.95 462,62 kr Förnya Beställ
Trustico® Wildcard $125.00 2 313,08 kr Förnya Beställ
Trustico® Multi Domain $55.85 1 428,97 kr Förnya Beställ
Trustico® Premium $125.00 1 737,38 kr Förnya Beställ
Trustico® EV SSL $59.00 709,35 kr Förnya Beställ
Trustico® EV SSL + Multi Domain $119.00 1 531,78 kr Förnya Beställ

Om du bestämmer dig för att bli en återförsäljare av Trustico® SSL Certifikat på Trustico® så kommer du att få exceptionell service som sätter dig i kontroll över dina frekventa SSL-inköp. Få tillgång till specialerbjudanden på SSL Certifikat, bulkrabatter på SSL Certifikat och en förmånlig Trustico® SSL prissättningsstruktur för återförsäljare. Bli en återförsäljare nu