SSL Certifikat

Vanligen Ställda Frågor

Vi har samlat ihop följande information utefter de vanligaste frågorna som ställs till oss. Var vänlig Kontakta Oss ifall du har en fråga som inte har besvarats på denna sida.

Facebook Security Information

SSL protokollet är standarden för att kryptera kommunikation mellan användare och SSL e-handel sidor. Data som skickas via en SSL anslutning är skyddade av kryptering, en mekanism som stoppar andra från tjuvlyssning och att mixtra med skickad data. SSL förser företag och kunder med tillförsikten att privat data som skickas till en hemsida, till exempel kortnummer, hålls hemliga. SSL Certifikat krävs för att initiera en SSL session.

Kunder vet att de är inuti en SSL session när deras webbläsare visar det lilla guldiga hänglåset och deras adressfält börjar med https snarare än http. SSL certifikat kan användas på servrar för internetsäkerhet och mailservrar som till exempel IMAP, POP3 och SMTP för mail samling / sändningssäkerhet.

SSL certifikat används vanligen för att skydda information medan den skrivs in i ett digitalt formulär, skydda email, servrar och ftp.

Vad Är Ett Wildcard Certifikat

Wildcard SSL certifikat kan användas för att skydda ett flertal underdomäner på ett enda domännamn. Wildcard tillåter hemsidor att genomföra skyddad e-handel med en krypterad SSL anslutning, för en bråkdels kostnad jämfört med andra wildcard-försäljare.

Vårt Trustico® Wildcard lösning är den mest prisvärda, och har hög konkurrenskraft inom SSL marknaden för endast 2 197,43 kr.

Vad Är En Single Root SSL Certifikat

Vissa Certifikatsutfärdare har inte ett Trusted Root CA certifikat i webbläsare, eller använder inte en root som de äger, och använder en Chained Root för att deras SSL certifikat ska vara pålitliga. Detta innebär att en certifikatsutfärdare med ett Trusted Root Ca certifikat utfärdar ett Chained certifikat vilket innehar samma igenkännande bland webbläsare som Trusted Root CA. Dessa SSL certifikat är kända som Chained Root SSL certifikat.

De flesta SSL certifikat utfärdas av certifikatsutfärdare som äger och använder sitt egna Trusted Root CA certifikat. Vissa nyare SSL certifikat (som Extended Validation SSL certifikat) kan innehålla ett Chained Certificate, trots detta kommer vi endast erbjuda Chained Certificates när certifikatsutfärdaren äger Root certifikatet som är kopplat till detta.

Varför Stabilitet Är Viktigt

Att en certifikatsutfärdare har och använder sin egen Trusted Root CA certifikat som redan är närvarande i webbläsare är ett tydligt tecken på att de är en långtgående, stabil och trovärdig organisation som har en lång relation till webbläsares upphovsmän (till exempel Microsoft, Mozilla och Netscape) för att de ska inkludera deras Trusted Root CA certifikat. Av samma anledning, anses dessa certifikatsutfärdare vara avsevärt mer trovärdiga och stabila än de som Chained Root certifikatsutfärdare som inte har ett direkt förhållande till webbläsares upphovsmän, eller som inte använder sina egna root certifikat för att utfärda SSL certifikat.

Gratis Provperiod SSL Certifikat

Våran gratis provperiod av SSL certifikat är ett fullt fungerade test SSL certifikat som gäller i 30 dagar. Om du behöver testa din server, eller skulle vilja testa vår support och hastighet av utfärdandet så är vår gratis provperiod en perfekt lösning.

Vilka Versioner Av Webbläsare Som Fungerar

Våra SSL certifikat fungerar tillsammans med IE 5.01+, Netscape 4.7+, Mozilla 1+, AOL 5+, Firefox, Safari och många nyare webbläsare baserade i Windows och Macintosh. Våra SSL certifikat fungerar med 99.9% av alla webbläsare.

Hur Lång Tid Tar Det Att Utfärda

Om du behöver ett SSL certifikat direkt är vårt beställningssystem online perfekt eftersom du tar emot beställningen inom minuter. Vissa produkter kräver passande dokumentation, men dessa krav står tydligt i produktbeskrivningarna.

Vad Är Närvaro/Igenkänning I Webbläsare

Närvaro i webbläsare är termen som används inom industrin för att beskriva den uppskattade procentenheten av internetanvändare som kommer att instinktivt lita på ett SSL certifikat. Ju lägre webbläsar-närvaro, desto färre människor kommer att lita på ditt certifikat - uppenbarligen, om du driver en kommersiell sida så vill du att så många som möjligt ska lita på ditt SSL certifikat. Som en allmän regel, är alla SSL certifikat med över 95% webbläsar-förtroende acceptabelt för en kommersiell sida.

Närvaro är dock inte det enda som man behöver ha i åtanke när man bestämmer vilket SSL certifikat som är bäst. Många företag som har höga volymer av transaktioner på sin hemsida måste maximera kundförtroende och därför köpa certifikat från välkända, långvariga leverantörer och måste alltså hålla sig till ledarna i industrin.

Kan Jag Skydda Flera Domäner

Ett SSL certifikat utfärdas till ett ”fully qualified domain name” (FQDN). Detta innebär att ett SSL certifikat som utfärdas till ”secure.domain.com" inte kan användas på olika underdomäner, som till exempel ”www.domain.com". För att kringgå denna begränsning finns det Wildcard SSL Certificates. Wildcard SSL certifikat låter dig skydda flera underdomäner på samma domännamn, vilket sparar både tid och pengar, och självklart behöver du inte hantera flera SSL certifikat på samma server. De flesta kunder skyddar ”www.domain.com" och använder Wildcard SSL certifikat om deras behov för SSL förändras.