Australiensiska GST

Tillämpbar Från 1 Juli, 2014

Trustico® by Red 16, Inc. är ett företag inom Storbritannien, vilket kan vara varför GST kanske inte var tillämpbar på din beställning. Från 1 Juli, 2014 har Trustico® by Red 16, Inc. valt att frivilligt registrera sig för GST i Australien. GST kommer att kunna användas på alla beställningar som skickas in från kunder som befinner sig i Australien.

Trustico® GST and VAT

GST Kan Användas Av Australiensiska Kunder

Trustico® by Red 16, Inc. är registrerat för GST i Australien med ABN 74 211 416 270. Om en adress som skickats in i beställningsprocessen är utanför Australien kommer inte GST att dras av (0%).

Om en adress inom Australien skickas in under beställningsprocessen, kommer beställningen att utsättas för 10% GST och detta kommer att läggas till beställningens totala värde.

Vi rekommenderar att kunder med fler frågor kring GST kontaktar sitt lokala skatteverk eller sin finansiella rådgivare.

För att ta reda på ifall VAT (Valued Added Tax) är tillämpbart på din beställning vänligen Klicka Här. VAT är vanligtvis inte applicerbart på beställningar som skickas in från utanför Europeiska Unionen.

Om du tvingas lämna ett skatte-registreringsnummer är det viktigt att detta är helt korrekt under processen. Registreringsdetaljerna undersöks för att bestämma om dem är korrekta genom automatiserade och manuella processer.