Trustico® Hosting

Vanliga Frågor

Vi har samlat ihop följande information kring hosting baserat på de vanligaste ställda frågorna. Vänligen Kontakta Oss om du har en fråga kring hosting som inte besvarats på denna sida.

Frequently Asked Hosting Questions

Att välja webb hosting är ett av de viktigaste besluten för alla företag online. Trustico® erbjuder ett brett utbud av kosteffektiva hosting alternativ som använder sig av en cloud hosting plattform. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring hosting och dess relaterade tjänster.

Vad Är Delad Hosting

Delad hosting innebär en uppdelning av resurser. En individuell server kan tjäna ett antal olika hosting konton, alla med en tilldelad mängd förvaring och bredband. Cloud hosting teknologi ger delade process resurser vid behov utan att förlita sig på en enda bit mjukvara.

Vad Är Virtuell Webb Hosting

Virtual Private Server (VPS) hosting tillåter en fysisk server att dela sina resurser, som minne, förvaring och processtyrka, med ett antal virtuella maskiner och att använda sina resurser mer effektivt.

VPS hosting kan vara ett suveränt alternativ för att hosta ett flertal domäner på en enda server utan att begränsas av operationssystem som Linux eller Windows. Det tillåter full tillgång till server konfigurationen - vilket inte går i en standard delad hosting miljö. Varje VPS etableras på samma mjukvara och tilldelas en specifik IP adress, likt en specifik server.

VPS ägaren har full tillgång till att tillåta installationen av serverns mjukvara och tjäna till individuella databasers krav och skriftpreferenser samtidigt som hen mildrar oro kring pålitlighet och stabilitet.

IP

Internet Protocol (IP) är en numrerad etikett som tilldelas en uppkopplad maskin (dator, skrivare, mobil) som använder IP för kommunikation. En IP adress tjänar två funktioner - att identifiera host eller nätverks och en adress för placering.

IP adresser kan vara statiska eller dynamiska.

Statiska IP adresser förändras aldrig. De tjänar som en permanent internet-adress och förser ett enkelt och pålitligt sätt för maskiner att kontakta varandra och kommunicera.

Dynamiska IP adresser är tillfälliga och tilldelas varje gång en masking kopplas upp till internet. De lånas från en pool av IP adresser som delas mellan ett antal maskiner.

Namnbaserad & IP Baserad Hosting

Namnbaserad hosting innebär att man delar en enda IP (Internet Protocol) adress mellan olika konton. Trafiken dirigeras av servern till passande hosting konto genom att undersöka 'host headers'.

IP baserade hosting konton inkluderar en unik IP adress som inte delas med någon annan.

DNS

DNS (Domain Name Server) är ett system som används för att peka domännamn till sin Internet Protocol (IP) adress. Detta tillåter människor att besöka en hemsida genom att enbart skriva in domännamnet snarare än IP adressen.

E-Mail Hosting

En e-mail hosting tjänst inkluderas oftast som en del av en internet hosting tjänst och tillåter användningen av skräddarsydda mail-adresser och associerade mail tjänster.

En hosting leverantör har ansvar för att hantera en mail server, ständigt underhålla den och förvara en säkerhetskopia av alla mail på servern allt eftersom att de tas emot. Mail scannas efter virus och spam (skräppost) i samma stund som de anländer hos hosting leverantören.

Mail hosting fungerar genom att använda POP3 eller IMAP protokollet. Att använda IMAP innebär att din data kommer att synkroniseras över alla maskiner och plattformar. När man konfigurerar IMAP är den vanliga icke-skyddade porten som används 143. Att använda IMAPS i port 993 är det säkra alternativet och den föredragna metoden när man konfigurerar IMAP.

Utbytet tillåter dig att skapa mail-konton, men ger dig även förmågan att få tillgång till din mail, kalender, anteckningar och kontakter på alla maskiner/plattformar vilket ger dig makten att driva ditt företag var som helst med automatisk synkronisering. Detta är det ultimata verktyget för alla företagare nä de ska kommunicera, planera och organisera.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) är ett standard protokoll för nätverk som används för att skicka filer över nätverket. Du kan använda FTP för att överföra filer mellan en kund och en server. FTP är byggt på en kund-server modell och använder separata kontroll och data anslutningar mellan kunden och servern. När man konfigurerar FTP är den vanliga icke-skyddade porten som används 21.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) är ett standard protokoll för nätverk som används för att skicka och ta emot mail. På grund av dess begränsningar (som förmågan att köa meddelanden på mottagarens sida) används den vanligtvis endast för att skicka mail. När man konfigurerar SMTP är de vanligaste icke-skyddade porterna som används antingen 25 eller 587.