Importera PFX-fil

Internet Information Server 5 och 6

Följande instruktioner är i allmänhet endast tillämpliga om du redan har en privat nyckel, SSL Certifikat och mellanliggande certifikatutfärdarcertifikat.

Install IIS6 SSL Certificate

PFX-filer och Windows Internet Information Service (IIS)

En PKCS12 (PFX-fil) är en speciellt formaterad fil som innehåller SSL Certifikatet, den privata nyckeln och eventuellt eventuella mellanliggande CA Certifikat. Filen har ett tillägg. PFX och är kompatibelt med Windows Internet Information Service (IIS).

Den PKCS12 (pfx) filen kommer att komprimeras och sparas som en zip-fil, se till att packa upp den innan import. PFX-filen (PKCS12) ska innehålla alla nödvändiga komponenter (SSL Certifikat, privat nyckel och eventuella obligatoriska mellanliggande certifikatutfärdarcertifikat).

Så här importerar du PKCS12 (pfx)-filen till Microsoft IIS 5 & 6

Det är vanligtvis en rättfram process att importera en PKCS12 (PFX-fil) till Microsoft IIS. Läs instruktionerna nedan eller följ instruktionerna som tillhandahålls av Microsoft, se Server dokumentationen eller kontakta din server leverantör.

Steg 1 : Öppna IIS-hanteraren (Internet Information Services). Lokalisera din spindelväv profil inne om lämna kolonn (vanligtvis den här vilja bli alarmerat "försummelsen spindelväv tomt") och rätt klick på den. Välj "egenskaper" sedan i fönstret som öppnas klicka på "Katalogsäkerhet" fliken.

Steg 2 : Klicka på knappen servercertifikat så startar guiden Servercertifikat.

Steg 3 : En lista med alternativ ska visas i guiden Server certifikat. Välj "Importera från PFX-" eller liknande.

Om alternativet "Importera från PFX-" inte visades och en dialogruta dök upp för att slutföra en "väntande certifikatbegäran", väljer du alternativet att "avbryta den väntande begäran" och försök igen.

Om det redan finns ett SSL Certifikat installerat på webbplats profilen måste du ta bort eller ta bort SSL Certifikatet och sedan försöka igen. Vi rekommenderar att du skapar en säkerhetskopia innan du tar bort eller tar bort befintliga SSL Certifikat.

Steg 4 : Bläddra till den. PFX och ange tillhörande lösenord när du uppmanas.

Steg 5 : Följ alla instruktioner som visas i guiden. Ibland kan det krävas en omstart av IIS innan det nya SSL Certifikatet känns igen.