Importera PFX Filer

Internet Information Server 7

Följande instruktioner är i allmänhet endast tillämpliga om du redan har en privat nyckel, SSL Certifikat och mellanliggande certifikatutfärdarcertifikat.

Install IIS7 SSL Certificate

PFX Files & Windows Internet Information Service 7 (IIS)

En PKCS12 (PFX) fil är en speciellt formaterad fil som inkluderar SSL certifikatet, din Private Key och eventuella Intermediate CA certifikat. Filen avslutas med .PFX och fungerar med Windows Internet Information Service (IIS).

PKCS12 (PFX) filen kommer att komprimeras och sparas som en ZIP-fil, vänligen kom ihåg att UNZIP filen innan du importerar den. PFX (PKCS12) filen bör inkludera alla nödvändiga komponenter (SSL certifikat, Private Key och Intermediate CA certifikat).

Hur Man Importerar PKCS12 (PFX) Filen Till Microsoft IIS 7

Att importera en (PKCS12) PFX fil till Microsoft IIS är vanligtvis en simpel process. Vänligen läs igenom instruktionerna nedan eller följ instruktionerna som Microsoft försett dig med, referera till din servers dokumentation eller kontakta din server leverantör.

Steg 1 : Klicka "Start" och välj "Run".

Steg 2 : I "Run" dialogfältet skriv "MMC" och klicka "OK". MMC bör sedan visa sig.

Steg 3 : Gå till Fil fliken eller listan och välj "Add / Remove Snap-In".

Steg 4 : Klicka på "Certificates" och klicka "Add".

Steg 5 : Välj "Computer Account" och klicka "Next".

Steg 6 : Välj "Local Computer" och klicka på "Finish".

Steg 7 : Klicka "OK" för att stänga "Add/Remove Snap-In" fönstret.

Steg 8 : Dubbelklicka på "Certificates (Local Computer)" i mittenfönstret.

Steg 9 : Högerklicka på "Personal Certificates Store" mappen.

Steg 10 : Välj "ALL TASKS" och välj sedan "Import".

Steg 11 : Följ "Certificate Import Wizard" för att importera ditt "Primary Certificate" från .PFX filen.

Steg 12 : Leta igenom .PFX filen och skriv in rätt lösenord när detta krävs.

Steg 13 : Om du önskar, klicka i boxen för "Mark This Key As Exportable". Vi rekommenderar detta alternativ.

Steg 14 : När du uppmanas, välj att automatiskt placera certifikaten i Certificate Stores som är baserade efter typen av certifikat.

Steg 15 : Klicka "Finish" för att stänga Certificate Import Wizard.

Steg 16 : Stäng MMC konsolen. Det är inte nödvändigt att spara några ändringar du gjort till MMC konsolen.

SSL certifikatet, din Private Key och alla Intermediate certifikat bör nu vara importerade till din server. Du måste nu följa instruktionerna nedan för att koppla samman ditt SSL certifikat till den hemsida.

Hur Du Kopplar Ett SSL Certifikat I Microsoft IIS 7

När SSL certifikatet har importerats är det viktigt att nu koppla samman SSL certifikatet till din hemsida så att sidan fungerar ordentligt. Ditt SSL certifikat kommer inte att fungera förrän följande steg är avklarade.

Steg 1 : Klicka "Start", "Administrative Tools" och välj sedan Internet Information Services (IIS) hanterare.

Steg 2 : Klicka på serverns namn och utöka "Sites" mappen.

Steg 3 : Lokalisera din hemsida (vanligtvis kallas denna "Default Web Site") och klicka på den.

Steg 4 : Från "Actions" alternativen (till höger) klicka på "Site Bindings" eller liknande.

Steg 5. I "Site Bindings" fönstret, klicka "Add" eller liknande. Detta kommer att öppna fönstret "Add Site Binding".

Steg 6 : Under "Type" välj https. IP adressen bör stämma överens med sidans dedikerade IP adress eller "All Unassigned". Porten som trafiken kommer att gå igenom och där den skyddas av SSL är vanligtvis 443. "SSL Certificate" fältet bör specificera SSL certifikatet som installerades under import processen ovan.

Steg 7 : Klicka "OK".

Steg 8 : Ditt SSL Certifikat bör nu vara installerat och fungera ordentligt tillsammans med din hemsida. Ibland kan en omstart av IIS krävas innan det nya SSL certifikatet känns igen.