Importera SSL Certifikat & Private Key

Apache & Andra Servers

Följande instruktioner gäller generellt sett endast om du redan har en Private Key, SSL certifikat och Intermediate CA certifikat.

Install Apache SSL Certificate

Apache SSL Certifikat Krav För Installation

För att ett SSL certifikat ska installeras och fungera korrekt krävs tre komponenter (SSL certifikat, en Private Key och övriga Intermediate CA certifikat).

För att se SSL certifikatet och övriga Intermediate CA certifikat vänligen gå in på Mitt Konto på vår hemsida.

Installera Ditt SSL Certifikat, Private Key & CA Certifikat

Om ditt SSL certifikat ska installeras inom ett hosting konto bör det noteras att de flesta företag kommer att förse dig med en hosting kontrollpanel (som cPanel, Plesk, DirectAdmin) och bör inkludera ett SSL installationsverktyg som låter dig installera ditt SSL certifikat, Private Key och övriga Intermediate CA certifikat.

I den händelse av att en kontrollpanel eller SSL installationsverktyg inte förses till dig rekommenderar vi att skicka SSL certifikatet, din Private Key och övriga Intermediate CA certifikat direkt till ditt hosting-företag för installation.

Om du hanterar din egen server bör du få tillgång SSL certifikatet, din Private Key och övriga Intermediate CA certifikat, och sedan se till din server dokumentation eller alternativt följa våra instruktioner för en standard installation nedan.

SSL certifikatet varumärke Instruktioner för installation
Comodo® SSL Certifikatet Instruktioner
Positive SSL Certifikatet Instruktioner

SSL certifikat kan användas med ett antal applikationer. Om din server inte står listad eller om du behöver mer information, se till din server dokumentation eller kontakta din server leverantör.