RatePoint

Företags Anseende Tjänster

RatePoint skapades för att marknadsföra online och offline företag med en viss kvalité medan man förbättrar förhållandet mellan företag och kunder. Det lanserades 2006 och arbetar kontinuerligt genom att förse företag med ett enkelt och billigt alternativ för att bygga upp framgångsrika och varande kundrelationer, sköta sitt anseende online, utveckla företaget och öka kundförtroende.

Malware Information

Förbättrar Sättet Som Företag Sköts På

För kunder är RatePoint ett enkelt sätt att nå företag och att förbättra kommunikationen.

Ratepoint är en produkt av vad de lärt sig om både företags och kunders behov, teknologi och plattformer de tidigare utvecklat, och deras kollektiva erfarenheter.

Neal Creighton, Chris Bailey, Mike Rowan och Kefeng Chen grundade RatePoint år 2006 för att skapa ett sätt för företag och kunder att interagera på ett meningsfullt sätt. År 2001 lanserade de GeoTrust® - världens andra största leverantör av Secure Sockets Layer (SSL) Certifikat.

GeoTrust® skyddar över 30 procent av världens transaktioner online. Men medan SSL svarar på frågan — ”Är sidan säker?” — svarar det i inte på en av kundernas största bekymmer — "Är detta ett pålitligt företag av hög kvalité?". Grundarna bestämde att om de någonsin fick chansen att starta ännu ett projekt skulle de försöka svara på den frågan. När VeriSign köpte GeoTrust® i September 2006, grundades RatePoint.

Idag hjälper RatePoint företag världen över att knyta an till kunder och att sköta sitt anseende online. Ratepoint ser fram emot att arbeta med många olika sorters kunder och företag för att förbättra det sätt som företag tar plats i världen.

OBS: Tyvärr Har RatePoint Lagt Ner Sina Tjänster