Norton™ Secured Seal

Det Mest Pålitliga Märket

Norton™ Secured Seal inkluderas gratis när du köper ett Symantec® SSL Certifikat. När du visar upp Norton™ Secured Seal på din hemsida, kommer dina kunder känna igen det mest pålitliga märket på internet och få den tilltro som behövs för att genomföra sina transaktioner.

Distrusted Symantec® Image

En alternativ produkt är tillgänglig - produkten har avskrivits

Vi är stolta över att kunna erbjuda enastående service och ett stort utbud av produkter. Leverans av en produkt kan dock bli störd på grund av hinder utanför vår kontroll. Denna produkt finns inte längre att köpa. Goda nyheter! Det finns en alternativ produkt.

Mer Information

Trustico® stödjer inte längre Norton™ misstrodda SSL Certifikat. För att säkerställa att din webbsidas höga säkerhetsnivå upprätthålls, så rekommenderar vi alla påverkade kunder att installera ett alternativt SSL Certifikat. Trustico® erbjuder fritt utbyte för alla befintliga innehavare av misstrodda Norton™ SSL Certifikat. Om du behöver brådskande assistans, vänligen ring 040 688 7675 för att prata med en kundtjänstmedarbetare.

Det är fritt att ersätta Norton™ SSL Certifikat

Till följd av misstron mot sitt SSL Certifikat köpte Symantec® en andel av DigiCert® Certificate Authority. DigiCert® avslutade därefter vårt partnerskap, vilket innebär att alla påverkade kunder måste ersätta sitt misstrodda SSL Certifikat så snart som möjligt. Men du kan vara säker på att alla kunder som påverkats av misstron av deras Norton™ SSL Certifikat är berättigade till ett fritt utbyte. Trustico® tar inte ut en avgift eller kräver någon typ av betalning när de byter ut misstrodda Norton™ SSL Certifikat.

Vi är oförmögna att lita på Norton™ SSL Certifikat

Trustico® var bland de största partnerna till Symantec®, vilket innebär att misstroendet av varumärket Symantec® har kommit med stora kostnader och störningar. Kunder har ställt många frågor avseende misstron av deras Norton™ SSL Certifikat och efterföljande väntade fel och störningar för deras webbsidebesökare. Dessvärre svarade inte Symantec® på våra förfrågningar om specifika svar, fastän de fortsätter att erbjuda nyutgivna produkter under DigiCert® Certificate Authority. Trustico® ansåg att de var i en position där de inte kunde lita på det erbjudande som tillhandahållits av DigiCert® och upphörde därefter att sälja Norton™ SSL Certifikat från den 9 februari 2018.

Vi bytte ej ut produkter för våra kunder genom att använda tvivelaktiga metoder

Före upphörandet av vårt partnerskap, initierat av DigiCert® den 26 februari 2018, så erbjöd Symantec® betalningslättnad i syfte att byta ut misstrodda SSL Certifikat. Innan det, i juni 2017, finansierade Symantec® utveckling av ett system varigenom Trustico® skulle byta ut misstrodda SSL Certifikat i bulk – för ändamålet att återutge order utan behov av kundinteraktion.

Symantec® godkände översikten som beskriver processen som innefattar borttagning av en befintlig privat nyckel och den efterföljande genereringen av en ny privat nyckel i syfte att lämna in ersättningsorder i bulk. Efter eftertanke valde Trustico® slutligen att inte fortskrida med användningen av systemet för dess avsedda syfte. Det avslöjades senare att genereringen och lagringen av privata nycklar bedömdes vara en misstroende praxis i branschen.

Symantec® uppgav inte vid något tillfälle att det var finansieringsutveckling som kunde ha resulterat i att Trustico® hade utfört ett tvivelaktigt agerande. Trustico® har vidtagit åtgärder för att säkerställa att det inte genererar eller lagrar privata nycklar med användning av sådana metoder.

Våra Comodo® Priser

Vår prisstruktur för våra Comodo® produkter är långt under den rekommenderade nivån för återförsäljning. öp i flera år och kostnaden av dina Comodo® produkter kommer att visa sig inneha ett utomordentligt värde, och vi möter till och med alla erbjudanden från våra konkurrenter. Läs Mer

Comodo® Produkter Våra Priser För Återförsäljare Priser USD Våra Försäljningspriser Swedish Krona Förnya Beställ
Positive SSL $11.95 205,09 kr Förnya Beställ
Positive SSL Wildcard $119.00 1 634,58 kr Förnya Beställ
Positive SSL + Multi Domain $37.00 616,82 kr Förnya Beställ
Comodo® SSL $49.00 812,15 kr Förnya Beställ
Comodo® SSL Wildcard $219.00 3 135,51 kr Förnya Beställ
Comodo® SSL + UCC $147.00 2 436,45 kr Förnya Beställ
Comodo® EV SSL $109.00 1 531,78 kr Förnya Beställ
Comodo® EV SSL + Multi Domain $159.00 2 045,79 kr Förnya Beställ
PremiumSSL Wildcard $179.00 1 942,99 kr Förnya Beställ
PremiumSSL Multi Domain $229.00 2 744,86 kr Förnya Beställ

Om du bestämmer dig för att bli en återförsäljare av Comodo® certifikat på Trustico® kommer du att få en otrolig service som ger dig full kontroll över dina upprepade SSL inköp. Få tillgång till specialerbjudanden för SSL certifikat, mängdrabatt för SSL certifikat och en fördelaktig Comodo® SSL återförsäljare prisstruktur. Bli En Återförsäljare Omedelbart