Tekniskt

Vanliga Frågor

Vi har samlat följande information baserat på de vanligaste tekniska frågorna vi får ta emot. Vänligen Kontakta Oss ifall du har en fråga som inte har besvarats på denna sida.

Trustico® Parked Support Image

Vad Är Ett CSR & Hur Genereras Detta

Ett CSR är ett Certificate Signing Request. Det är ett block av kodad data som genereras av din webb server och innehåller nödvändiga detaljer kring din domän och organisation. För instruktioner kring att generera ett CSR på din webb server eller hosting konto, vänligen följ våra detaljerade instruktioner eller instruktionerna du fått av din mjukvara-leverantör. Läs Mer

Beställningssystemet Påstår Att Mitt CSR Är Ogiltigt

Det finns ett antal vanliga anledningar som skulle kunna orsaka ditt CSR att bli ogiltigt. När du skapade ditt CSR bör du ha varit tvungen att skicka in ett antal bitar information, Gör såhär :

Undersök namnfältet. Du kan ha specificerat en IP adress (tex 178.0.1.23) eller ett server namn (tex mywebserver) istället för ett fullt kvalificerat domännamn som till exempel www.mindomän.se eller mindomän.se. Du måste specificera ett fullt kvalificerat domännamn eller domännamn för att få tillgång till de flesta SSL certifikat.

Försäkra dig om att du inte har några ogiltiga symboler i något av fälten i ditt CSR. Ogiltiga symboler är [! @ # $ % ^ ( ) ~ ? > < & / \ , . " ']

ndersök landsfältet. Om du är belägen i Storbritannien, kan du inte använda landskoden "UK" - det måste vara "GB".

Försäkra dig om att du har inkluderat ditt CSRs header och footer i applikationsformuläret. Din header och footer kommer att se ut såhär :

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----
Kodad data
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Försäkra dig om att det är 5 bindestreck på varje sida av Begin och End paragraferna. Det bör inte finnas några blanksteg i ditt CSR.

Kan Jag Ändra Mitt CSR

Ja, du kan ändra eller korrigera ditt CSR vid ett antal tillfällen under beställningsprocessen. Du kommer att i de sista stegen bli ombedd att bekräfta detaljerna du fyllt i. När du har bekräftat dessa kommer du inte längre kunna ändra detaljerna eller ditt CSR.

När ditt certifikat har utfärdats kan du inte ändra namnet (tex domännamnet) på ditt SSL certifikat.

Jag Har Inte Tagit Emot Något Mail

Vänligen försäkra dig om att du har regelbunden tillgång till mail adressen som används i beställningsprocessen. Vi skickar även unika URL adresser i mailen, försäkra dig om att din mail server inte separerar eller lägger undan mailen. Du kan använda spårningsanordningen på vår hemsida för att återsända viktiga mail.

Jag Har Inte Mottagit Ett Bekräftelse-mail

När du beställer ett Domain Validated SSL certifikat (DV) skickas bekräftelse-mailet till den verifierade ägaren av domänen. När du ansöker om ditt SSL certifikat kommer vi att försöka samla kontaktuppgifter för den verifierade ägaren av domännamnet. Du kan sedan välja att bekräftelse-mailet antingen ska skickas till den verifierade ägaren av domännamnet eller så kan du välja en vanlig kontakt kopplad till domänen. Försäkra dig om att du har fyllt i rätt mail-adress vid denna punkt i beställningsprocessen, annars kommer du inte kunna ta emot bekräftelse-mailet.

Hur Installerar Jag Mitt Certifikat

Du kommer bli tvungen att referera till dokumentationen som du fick tillgång till av ditt hosting företag eller mjukvara-leverantör. Vi har vissa instruktioner som kan vara till hjälp. Klicka Här.

Vanliga SSL Problem & Lösningar

PROBLEM : "Certifikatet Är Från En Pålitlig Certifikatsutfärdare"

LÖSNING : Detta indikerar oftast att certifikatet inte har installerats ordentligt eller att servern behöver startas om fysiskt. Testa först att återinstallera certifikatet och fysiskt starta om din server.

PROBLEM : "Certifikatets Datum Är Giltigt"

LÖSNING : Detta indikerar att certifikatet har gått ut, eller inte har börjat gälla än. Detta kan även indikera att tiden/datumet är fel på datorn som används för att besöka hemsidan över https.

PROBLEM : "Namnet På Certifikatet Är Ogiltigt Eller Matchar Inte Sidans Namn"

LÖSNING : Ett SSL certifikat utfärdas till ett fullt kvalificerat domännamn (FQDN). Det faktiska FQDN signeras digitalt och stängs in inom det utfärdade certifikatet. SSL certifikatet kan endast användas med detta FQDN och inget annat - isåfall kommer ett fel uppstå. Till exempel :

Ett SSL certifikat som utfärdats till www.yourdomain.se kan endast användas på www.yourdomain.se. Det kan inte användas för att skydda secure.yourdomain.se eller ens yourdomain.se (utan subdomän). Om du behöver ett enda SSL certifikat som kan användas på flera subdomäner bör du överväga ett wildcard certifikat.

PROBLEM : "Denna Sida Innehåller Både Säkra & Icke-Säkra Objekt"

LÖSNING : Detta fel uppstår när du försöker referera till filer från din (eller någon annans) webb server över http när du är i en https session. Antingen bör du ändra filreferensen, tex grafiska verktyg, stilark osv, i din HTML kod till https eller använd relaterade länkar.

Jag Kan Inte Se Sidor Över SSL

Detta fel uppstår när din webbserver, brandvägg eller nätverk inte har blivit korrekt konfigurerade för att använda sidor över SSL.

Undersök att ditt SSL certifikat installerats för korrekt hemsida. Försäkra dig om att din Private Key inte är korrupt eller har raderats av misstag. Undersök att du tilldelat port 443 som SSL port på din webb server. Försäkra dig om att port 443 inte är blockerad genom din brandvägg eller router. Försäkra dig om att du har korrekt konfigureras dina DNS inställningar på ditt nätverk.

Jag Kanske Behöver Ändra Min IP Adress

Ett SSL certifikat utfärdas oftast till ett domännamn och inte en IP adress. Så länge som din webb server hostar domännamnet som ditt SSL certifikat utfärdats till, spelar det ingen roll vilken IP adress du har.

Krävs Det En IP Adress

SSL protokollet krypterar domännamnet när en SSL session har etablerats. Om du hostar flera hemsidor som alla har varsitt SSL certifikat på samma server, måste varje hemsida har en unik IP adress för att försäkra dig om att webb servern vet vilken domän som SSL sessionen gäller. Om du endast hostar en enda domän så kan du använda dig av namnbaserad hosting. Dock, om du hostar flera domäner på samma server måste du använda IP-baserad hosting.

Vänligen notera att host headers på Internet Information Server (IIS) kommer att orsaka SSL fel om du installerar flera SSL certifikat för olika domäner på en enda IP adress.

Jag Har Raderat Eller Tappat Bort Min Private Key

Undersök först din säkerhetskopia och se ifall du kan hitta din Private Key. Om du har köpt utfärdandeförsäkring kan du få ditt SSL certifikat åter-utfärdat utan extra kostnad, annars måste du köpa ett nytt SSL certifikat.

Hur Du Flyttar SSL Certifikatet Till En Ny Server

Du kommer att behöva exportera ditt nuvarande SSL certifikat och importera det till den nya servern. DU måste kontakta din systemadministratör, hosting företag eller server leverantör för vidare assistans. Den viktigaste delen av ditt SSL certifikat är din Private Key och SSL certifikat eftersom de fungerar tillsammans.

Error : Förfrågan Hittades Inte

Om du försöker installera ett certifikat som inte matchar din Private Key (Pending Request) kommer du att få detta felmeddelande. Internet Information Server (IIS) låter dig endast göra en förfrågan per sida. Om du skapar ett nytt CSR för samma hemsida kommer din ursprungliga förfrågan (och Private Key) att avskrivas.

Om du har en säkerhetskopia av din Private Key, kan du installera certifikatet via MMC om du kan återhämta förfrågan till mappen REQUEST. Om du tappar bort din Private Key kan du behöva genomföra en helt ny beställning eller använda din utfärdandeförsäkring.

Intermediate Certificate - CA Bundle

För att lyckas installera ditt SSL certifikat kan du behöva installera ett Intermediate CA certifikat. Vänligen läs igenom ditt genomförande-mail noggrant för att se ifall ett Intermediate CA certifikat krävs i ditt fall, hur du får tag på detta och importera det till ditt system.