Trustico®s Varumärke

Vårt Globala Märke

Trustico® by Red 16, Inc. har blivit beviljad användningen av Trustico® Registered Trademark under ett licensierat avtal. Det finns en ett avtal för användandet av (men inte begränsat till) de varumärken som står listade på den här sidan.

Trustico® Trademark

Vårt registrerade varumärke är juridiskt genomdrivet och ger individen, företaget eller den juridiska personen exklusiva rättigheter till kommersiell användning, licenserna eller till att sälja varumärket för produkterna och tjänsterna som det är registrerat under. Ägaren av ett registrerat varumärke kan inleda juridiska procedurer för överträdelser av varumärket i de fall där det har skett obehörig användning av varumärket.

Våra USA Registrerade Varumärken

Vi har för närvarande exklusiva rättigheter för varumärken med nummer 79092263, 1064226 och 3529780.

Våra Kanadensiska Registrerade Varumärken

Vi har för närvarande exklusiva rättigheter för varumärken med nummer TMA809453.

Våra Australiensiska Registrerade Varumärken

Vi har för närvarande exklusiva rättigheter för varumärken med nummer 1175845, 1361635 och 1361636.

Våra Europeiska Registrerade Varumärken

Vi har för närvarande exklusiva rättigheter för varumärken med nummer 1064226.

Våra Nya Zeeländska Registrerade Varumärken

Vi har för närvarande exklusiva rättigheter för varumärken med nummer 824767, 824768 och 824769.

Våra Registrerade Varumärken I Storbritannien

Vi har för närvarande exklusiva rättigheter för varumärken med nummer UK0002447117A och UK0002447117B.

tt varumärke är en indikator som används av en individ, företag eller övriga juridiska personer som kopplar samman en produkt eller en tjänst till det varumärke det tillhör; det kommer alltså från en unik källa. Detta tillåter kunder att känna igen dem produkter eller tjänster som har ursprung i ett visst företag och försäkrar dem om att varumärkesägaren (och inte en imiterande konkurrent) juridiskt har rätt till förmånerna som associeras till produkterna eller tjänsterna där varumärket har applicerats.

Ett varumärke är alla ord, loggor, slagord, namn, symboler, paketerings design eller anordningar (inklusive alla kombinationer av dessa) som identifierar och särskiljer källan av produkterna eller tjänsterna till en entitet snarare än till andra. Ett registrerat varumärke som är publicerat av passande lands eller internationella varumärkesmyndighet inkluderar en presentation av märket och en lista över de produkter eller tjänster som täcks av registreringen.