Webbläsare Rot Igenkänning

Undvik Säkerhetsfel I Webbläsare

Igenkänning bland webbläsares rötter är ett viktigt krav när du väljer en Certifikatsutfärdare för ditt SSL certifikat. Många Certifikatsutfärdare påstår att de har 99% igenkänning bland webbläsare men detta betyder inte att alla SSL certifikat kommer att aktiveras utan att utlösa en säkerhetsvarning i webbläsaren.

Trustico® Browser Root Ubiquity Image

Våra SSL Certifikat Fungerar Med Alla Kända Webbläsare

Nya eller mindre Certifikatsutfärdare kanske inte har alla rötter inkluderade i vissa webbläsares protokoll, detta problem uppstår speciellt med äldre webbläsare.

Alla SSL certifikat som utfärdas av Trustico® är välkända i båda nya och äldre webbläsare vilket innebär att de fungerar med 99.9% av alla kunders plattformer och webbläsare.

Förr i tiden, var vissa Certifikatsutfärdares rötter inte inkluderade när en ny version av en webbläsare lanserades, vilket innebar att felmeddelanden visades för besökare av vissa hemsidor. Detta kan ha en omfattande påverkan på försäljningssiffror och en hemsidas rykte.

För att försäkra dig om en ständig hög nivå av igenkänning bland webbläsare, erbjuder Trustico® enbart certifikat från pålitliga Certifikatsutfärdare.