Garanti

NetSecure® Säkerhetsplan

Vi uppskattar våra kunder, så vi har försäkrat oss om att enbart erbjuda SSL Certifikats produkter som inkluderar en garanti i det fall att ett SSL certifikat fel-utfärdas. Garantin varierar från $5,000 till $1,500,000 på alla våra SSL certifikat.

Trustico® VAT

Information om garantin finns tillgänglig på den relevanta produktens informationssida och i dokumentet nedan.

Vad Är En SSL Certifikats Garanti

Garantin skyddar användaren i fråga ifall ett SSL certifikat fel-utfärdas (utfärdas till en utomstående part som inte var berättigad till ett SSL certifikat).

Det är värt att notera att övriga SSL Certifikats leverantörer kan använda en garanti för att försöka lägga till ett uppfattat värde till de erbjudna produkterna. Andra leverantörer erbjuder vanligtvis samma SSL certifikat som Trustico® erbjuder, med undantaget av högre garantier och högre försäljnings priser för SSL certifikat.

Vi rekommenderar att endast köpa SSL certifikat som inkluderar en garanti. Trustico® erbjuder endast SSL certifikat som innehåller garantier och utfärdas av högt ansedda leverantörer.

Vissa SSL Certifikatsutfärdare har en svag verifikations-metod och erbjuder inte någon form av garanti. Vi rekommenderar inte att köpa ett SSL certifikat som inte innehåller någon form av garanti.

NetSure® Säkerhetsplan

NetSure® säkerhetsplaner erbjuds av Symantec® för att skydda ägare av SSL certifikat från vissa förluster som är en konsekvens av felsteg från certifikatsutfärdaren.


NetSure® Säkerhetsplan täcker det område av garantin som inkluderats i den specifika SSL certifikats produkten som beställts. Garantins områden varierar från produkt till produkt och visas på de relevanta produkterna informationssidor.